Сдружение НГА e преименувана от 2016 г. в "Българско глаукомно дружество" (БГД)

 

СДРУЖЕНИЕ ”НАЦИОНАЛНА ГЛАУКОМНА АСОЦИАЦИЯ” (НГА) е преименувано от 2016 г. на

Българско глаукомно дружество (БГД) -
Bulgarian Glaucoma Society (BGS)

 

Българско глаукомно дружество (БГД) е професионална, етична, неправителствена организация на офталмолози с интерес към глаукомата.

 

Основано и регистрирано през 2004 г.


Член на Световната Глаукомна Асоциация( World Glaucoma Association/ WGA) и с членове в Европейското глаукомно дружество ( European Glaucoma Society/EGS).

 

 

Основни цели:

 • да съдейства за подобряване на ранната диагностика и съответно лечение на глаукомата;
 • да допринася за теоретично и клинично усъвършенстване на българските офталмолози в областта на глаукомата;
 • да повишава информираността на обществото ,на здравни и компетентни държавни правителствени органи за социалната значимост на болестта, заемаща едно от първите места като причина за слепота и обединяване на усилията за провеждане на ефективна национална програма за борба с нея;
 • да подпомага и стимулира млади специалисти в усъвършенстване на професионалните им умения и научни изяви у нас и в чужбина.

За постигането на своите цели БГД:

 • Организира симпозиуми,семинари и информационни кампании за офталмолози във връзка с ранната диагностика и лечение на глаукомата;
 • Издава и разпространява литература с обучителен характер за офталмолози и пациенти;
 • Съдейства и активно участва в глаукомните дни и седмици провеждани в световен мащаб по предложение на Световната глаукомна асоциация и Световната пациентска асоциация, предназначени за информиране на общественост, здравни и правителствени органи за социалната значимост на болестта и въвеждане на мерки за по успешна борба с нея. Съдейства за организиране на безплатни прегледи,беседи, публикации и медийни изяви през тези дни.
 • Създава списание на сдружението и Интернет страница.
 • Сътрудничи със Световната глаукомна асоциация, пациентска глаукомна асоциация и други организации.
 • Внася безвъзмездни помощи.
 • Спонсорира участия на лекари офталмолози в международни научни кворуми.